abans de res

Generació de documentació tècnica

El nostre equip d'enginyers genera tota la documentació tècnica necessària per al teu projecte, ja sigui memòria tècnica o projecte tècnic.


la teva tranquilitat

Llicència d'obres

Gestionem la comunicació amb l'òrgan corresponent (ajuntaments...) perquè tinguis la llicència d'obres a temps i puguis executar la instal·lació amb total tranquil·litat.

tot al dia

Certificació energètica

Realitzem el certificat energètic de l'habitatge o de la instal·lació perquè el teu client pugui acollir-se a les bonificacions d'impostos existents.

aprofitar les ajudes

Gestionem la sol·licitud d'ajudes

Gestionem totes les ajudes existents a les quals pot acollir-se el vostre client: Next Generation, MOVES, bonificació de l'IBI, ICIO, etc.

todo en orden

Direcció d'obres i auditories

El nostre equip d'enginyers realitza direcció d'obres tant en àmbit residencial com en àmbit industrial o comercial.

També podem fer auditories d'instal·lacions ja existents per assegurar que es compleixen tots els estàndards normatius i de qualitat exigibles.

legalització

Gestionem la legalització de la instalació

Gestionem la legalització de la instal·lació davant els organismes responsables: ajuntaments, indústria, companyia distribuïdora, etc.