Què és l'aerotèrmia

Com funciona l'aerotèrmia

3/19/20231 min read

Un sistema de aerotèrmia funciona a través de l'aplicació del principi termodinàmic de transferència de calor. Aquest sistema aprofita l'energia tèrmica de l'aire exterior per generar calefacció i aigua calenta sanitària per a una llar o edifici.

A l'hivern, l'aire exterior és més fred que la temperatura interior, però conté energia tèrmica que el sistema de aerotèrmia pot aprofitar per generar calefacció. El sistema aspira l'aire exterior amb un ventilador i el dirigeix cap a un intercanviador de calor, on l'aire es comprimeix i es transfereix la seva energia tèrmica a través del refrigerant del sistema. A continuació, l'aire comprimit passa a través d'un segon intercanviador de calor on es transfereix la calor a l'aigua del circuit de calefacció o aigua calenta sanitària.

A l'estiu, el sistema de aerotèrmia també pot ser utilitzat per refredar un edifici a través d'un procés invers. L'aire exterior es bufa a través del mateix intercanviador de calor, però en aquest cas, l'energia tèrmica és expulsada a l'exterior i l'aire es refreda abans de ser redistribuït a l'interior.

En resum, un sistema de aerotèrmia aprofita l'energia tèrmica de l'aire exterior per generar calefacció o refrigeració d'una llar o edifici, de manera eficient i sostenible.