Deducció fiscal IRPF

Deducció fiscal IRPF per fer-se un certificat energètic

3/19/20231 min read

A Espanya, els contribuents poden deduir despeses per la certificació energètica d'habitatges a la seva declaració d'IRPF. Aquesta deducció és una mesura fiscala destinada a incentivar l'eficiència energètica i la millora de la sostenibilitat dels edificis.

Específicament, la deducció és del 20% de les despeses de certificació energètica, amb un límit màxim de 200 euros per habitatge. Per a poder aplicar aquesta deducció, la certificació ha de ser realitzada per un tècnic competent i ha de reflectir l'eficiència energètica de l'habitatge segons la normativa vigent.

A més, cal tenir en compte que aquesta deducció està subjecta a altres requisits i limitacions, com ara la necessitat que l'habitatge sigui la residència habitual del contribuent, que la certificació es realitzi abans de l'1 de gener de 2023 i que les despeses es justifiquin adequadament en la declaració d'IRPF.

En resum, la deducció per certificació energètica és una mesura que pot incentivar la millora de l'eficiència energètica dels habitatges i reduir les emissions de CO2 associades a la seva operació. Si es compleixen els requisits i les limitacions corresponents, els contribuents poden aplicar aquesta deducció a la seva declaració d'IRPF i obtenir un estalvi fiscal.