Certificació Energètica

Descripció de la certificació energètica

3/19/20231 min read

La certificació energètica d'edificis és un procés que permet avaluar l'eficiència energètica d'un edifici i proporcionar una etiqueta energètica que reflecteixi el seu consum energètic i les emissions de diòxid de carboni (CO2). Aquesta certificació és obligatòria per a tots els edificis que es vulguin llogar o vendre a Espanya.

El procés de certificació energètica implica una avaluació de diversos factors, com ara la qualitat de l'envolupant tèrmica de l'edifici, la ventilació, l'eficiència dels sistemes de climatització, la il·luminació i la producció d'aigua calenta sanitària. A partir d'aquesta avaluació, es calcula la demanda energètica anual de l'edifici i les emissions de CO2 associades.

A continuació, es proporciona una etiqueta energètica que classifica l'edifici d'acord amb la seva eficiència energètica, en una escala de la lletra A (més eficient) a la G (menys eficient). Aquesta etiqueta també inclou recomanacions per millorar l'eficiència energètica de l'edifici, com ara la millora de l'envolupant tèrmica, l'ús de sistemes d'il·luminació eficients o la instal·lació de panells solars fotovoltaics.

La certificació energètica d'edificis és important per a la millora de la sostenibilitat dels edificis i la reducció de les emissions de CO2 associades a la seva operació. Això també pot proporcionar estalvis significatius als propietaris i ocupants de l'edifici, reduint els costos energètics a llarg termini